Algemene Voorwaarden Sjanzee Massage & Wellness

 

Om de massage / behandelingen die u wilt ondergaan zo goed en ontspannen mogelijkte laten verlopen, hanteer ik een aantal algemene voorwaarden. Als u een afspraak maakt bij Sjanzee Massage & Wellness, Hellevoetsluis dan ga ik er van uit dat u deze voorwaarden hebt gelezen.

 

1- Identiteit van de de onderneming: Sjanzee Massage & Wellness is een professionele praktijk waar u een afspraak kunt maken voor: sportmassage, medical taping, ontspanneningsmassagen en wellnessbehandelingen. Sjanzee Massage & Wellness is aangesloten bij het NGS ( Nederlands Genoodschap voor Sportmassage ) onder nummer 453861. Sjanzee Massage & Wellness staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24474893.

2- Afspraken maken: U kunt een afspraak maken door ( persoonlijk ) contact op te nemen met Sjanzee Massage & Wellness. Dit kan telefonisch, per e-mail, whatsapp of facebook messenger, Sjanzee Massage & Wellnessis 7dagen per weekte bereiken (zie kopje contact). Bij het maken van een afspraak wordt er naar uw telefoon nummer en/of email adres gevraagd, tevens wordt gevraagd akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Sjanzee Massage &Wellness zal uw contact gegevens en afspraak niet in een digitaal bestand oplsaan.

3- Openingstijden: Alle dagen telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur. Openingstijden voor de behandelingen,
Maandag van 09.00 tot 12.00 uur
Dinsdag van 09.00 tot 21.00 uur
Woensdag van 09.00 tot 21.00 uur
Donderdag van 09.00 tot 18.00 uur
Vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur
Zaterdag, Zondag en nationale feestdagen gesloten.

4- Annuleringen / Niet verschijnen: U kunt gemaakte afspraken tot 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak kosteloos annuleren door middel van: telefonisch en/of whatsapp bericht of e-mail. Indien u uw gemaakte afspraak annuleert buiten deze termijn worden de kosten van de behandeling in rekening gebracht. Indien u niet op uw afspraak verschijnt No-Show, zijn wij genoodzaakt het bedrag van de gereserveerde behandeling in rekening te brengen. Indien u te laat op uw gemaakte afspraak verschijnt, dan zijn wij genoodzaakt deze tijd van uw behandeltijd af te halen. In geval de mogelijkheid bestaat zal de behandeling later starten dan volgens afspraak afgesproken. De behandeling zal in deze situatie volledig plaats vinden. U rekent te allen tijden de gehele behandeling af. Indien u te laat op uw gemaakte afspraak komt en de afspraak niet meer door kan gaan zal de gehele behandeling in rekening worden gebracht.

5- Behandeling: De praktijk is op de begane grond. De praktijkruimte is afsluitbaar. Op de begane grond is ook een toilet mocht u hier gebruik van willen maken. U dient tijdig te verschijnen op uw afspraak, bij voorkeur ten hoogste 5 minuten vooraf. U dient hygiënisch schoon op de afspraak te verschijnen. Handdoeken zijn in de praktijk aanwezig, het is niet nodig deze mee te nemen.

6-Intake / anamnese formulier: Voorafgaand aan de eerste massage / behandeling wordt er een intake gesprek gehouden met de cliënt. De gegevens worden genoteerd op een anamnese-formulier. Dit betreft persoonlijke gegevens: naam, adres, geboorte datum, telefoon nummer, e-mail adres, reden van het bezoek. Daarnaast vragen die betrekking hebben over de gesteldheid van de cliënt. Alleen die vragen die relevant zijn voor de massage/behandeling worden genoteerd. Uw telefoon nummer en e-mail adres zal nooit gebruikt worden voor nieuwsbrieven en reclame. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze ( medische ) informatie die hij / zij tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan de massage / behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden. U gaat door ondertekening van het anamnese-formulier akkoord met de toestemming dat de informatie die u verstrekt heeft wordt genoteerd.
- Bij wijziging in de ( medische ) situatie van de cliënt die van belang is op de massage / behandeling, is hij/ zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven.
- Alle ( medische ) informatie die u tijdens het intake gesprek en de massage / behandeling verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw schrigtelijke toestemming worden deze nooit aan derde verstrekt. ( zie ook kopje AVG privacy wet ).
- Mocht u geen persoonlijke gegevens op papier willen verstrekken of ondertekenen dan kan de massage / behandeling niet plaats vinden.
- Bij massagepraktijk Sjanzee Massage & Wellness, Hellevoetsluis worden geen medische diagnoses gesteld.
- Bij twijfel kunnen wij afzien van een massage / behandeling en wordt u geadviseerd een arts of specialist te raadplegen, u bent zelf verantwoordelijk of u dit advies wilt opvolgen, wij maken geen afspraken voor u.
 
7- Weigering massage:
- Bij open wonden, koorts, griep en/of steenpuisten ( waar dan ook op het lichaam ),mag er absoluut niet gemasseerd worden.
- Bij acute blessures, hoge bloeddruk, ziektes, aandoeningen en chemotherapie is het raadzaam eerst advies te vragen aan uw arts of spcialist. Mocht u twijfelen kunt u dit altijd bespreken.

8- Erotiek: Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de massages die Sjanzee Massage & Wellness aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzoht de praktijk direct te verlaten en zijn niet meer welkom.

9- Cadeaubon: Een Cadeaubon is niet inwisselbaar voor contant geld. Blijft er een restbedrag over dan is het mogelijk om dit bedrag een volgende keer van de gemaakte massage/behandeling in mindering te brengen. Een Cadeaubon is inwisselbaar voor de massage/behandeling die op de cadeaubon vermeld staat. De Cadeaubon is geldig 1 jaar na uitgifte.  

10- Betalingen: Betaling voor de geleverde dienst wordt vooraf afgesproken. De tarieven staan vermeld op de website van Sjanzee Massage & Wellness. Het voldoen van de betaling verloopt direct na de behandeling: contant, via mobiel bankieren app. Er is mogelijkheid te pinnen. Indien u het bedrag op een later tijdstip wilt overmaken dan is overeengekomen zal Sjanzee Massage & Wellness een clausule opnemen. Naast contante betaling kan ook een betalingsverzoek van Sjanzee Massage & Wellness via app aan u worden verstuurd.

11- Aansprakelijkheid: 
- Sjanzee Massage & Wellness is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en / of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
- Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u tevens dat u Sjanzee Massage & Wellness, niet aansprakelijk zal stellen voor: bij en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is. 
- Het privacy reglement, de algemene voorwaarden zijn van toepassing op de behandelingen, zie Website.
- Sjanzee Massage & Wellness staat geregistreerd bij het NGS, BMS en voldoet aan de WKKGZ ( wet kwaliteit klachten geschillen zorg ). Conform de wet heeft Sjanzee Massage & Wellness een klachtenreglement, een klachtenfunctionares ( via NGS ) en is aangesloten bij een erkende geschilleninstantie. Op mijn website kunt u hier meer over lezen.
 
12- Wettelijke regelingen: 
- De Wet..... Verplicht Sjanzee Massage & Wellness de Algemene Voorwaarden, Privacy ( AVG ) en WKKGZ op de website te vermelden. Uiteraard is alles in overleg met de behandelaar en cliënt en sta ik open voor vragen en/of opmerkingen van uw kant.
- Sjanzee Massage & Wellness streeft naar een fijne samenwerking. Als cliënt ervaart u, hoe ontspannen een behandeling voor u zal zijn. U goed behandelen / masseren komt voor ons op de eerste plaats, met passie voor het vak.
 
Ons motto is: samen komen we er wel uit.